Vyjádření VZP k uzavření smlouvy

Ze vzájemných jednání o vzniku smluvních vztahů, opakovaných odvolávání se s VZP jsme dostali toto závěrečné vyjádření pojišťovny:

Dopis VZP Dopis VZP

Úsudek o správnosti vyjádření vaší pojišťovny, pokud jste pojištěncem VZP, si ve chvíli akutních bolestivých stavů vytvořte sami. Oblast Prahy 5 je přece dostatečně saturována fyzioterapeutickými pracovišti.
Stížnosti o nemožnosti včasné fyzioterapeutické péče, prosím, adresujte vaší pojišťovně. Ne nám / našemu pracovišti/ Byli jsme již 3krát účastni na výběrovém řízení Magistrátu Prahy. 3X úspěšně.