Aplikace suché jehly

Díky absolutoriu odborného certifikovaného kurzu aplikace suché jehly Bc. Jitkou Filovou, můžeme na našem pracovišti využít moderní možnost léčby bolesti - ošetření spoušťových bodů suchou jehlou.
Terapie suchou jehlou – znamená využití miniinvazivní léčebných postupů bez použití farmak, zaměřené na odstranění spoušťových bolestivých bodů ve svalové tkáni a zlepšení komunikace periferních nervů. Léčebná metoda suché jehly, obsahuje společné použití ultratenkých flexibilních jehliček zaváděných do různých lokalit a struktur lidského těla s cílem vyvolat reflexní odezvu nervového systému směřující k odstranění bolesti, uvolnění svalů a stimulaci periferních nervů. U nás na pracovišti využíváme terapii suché jehly pro oslovení trigerpointů – spoušťových bodů svalů. Právě spoušťové body jsou totiž centrem bolesti CNS vnímany obvykle zcela jinde, než je místo původu bolesti, než je původ obtíží. Jejich uvolněním, rozpuštěním, dokážeme lépe oslovit v terapii i příčinu cetrum obtíží.
Principem je tzv. Přenesená bolest, kterou spoušťové body produkují cestou dráždění nervových zakončení a míšních struktur.  Spoušťové body samotné jsou však pouze výsledkem faktorů, které negativně ovlivňují kondici pohybového systému. Psychická nepohoda, jednostranné přetěžování, nedostatek pohybu, metabolické poruchy, nerozumné zatížení, jsou některé z faktorů vedoucích ke změnám svalových vláken, na jejichž konci jsou pak právě spoušťové body.
Kvalitní fyzioterapie se po ošetření spoušťových bodů  neobejde  bez dalších terapeutických postupů / DNS, PNF, Vojtova reflexní terapie, senzomotorika a pod/ pod následným vedením fyzioterapeuta.