Pláč dítěte při Vojtově stimulaci

Milé maminky,
ač jste začaly pracovat s vaším miminkem Vojtovou metodou na popud lékaře, či jste si první všimly asymetrických hybných projevů vašeho děťátka a vyhledaly Vojtova metoda fyzioterapeuta ke konzultaci a on shledal Vojtovu stimulaci jako vhodnou terapii pro zlepšení obtíží, možná vás trápí v tuto chvíli rozporuplné pocity při terapii.

Rády byste si své miminko laskaly v náručí a nyní provozujete terapii, které dobře nerozumíte a miminko vám pod rukama pláče. Jeho pláč vám bere motivaci k důslednému pokračování terapie?

Vašim pocitů, a to mi věřte, moc dobře rozumím. Prožívala jsem je se svým dítětem také. Především si nechejte znovu a znovu opakovat, až do úplného pochopení, požadované reakce tělíčka miminka na stimulaci. V případě nejasností vám dobrý terapeut bude trpělivě vysvětlovat vaše otázky. Je potřebná vzájemná důvěra s terapeutem, abyste si byla při stimulaci jistá svým postupem, např. směrem vektoru tlaku, sílou tlaku, požadovanou reakcí a nežádoucí reakcí dítěte.

Fakt, že dítě u Vojtovy terapie pláče, je potřeba přijmout, jako dobrou zprávu. Pokud děťátko přijímá stimulaci apaticky je postižení mozku již velmi rozsáhlé, či dítě přešlo do pasivního odporu a je lépe v danou chvíli s terapií ustat. Je jednoduše unavené. Je třeba si připomenout, že dítěti formujete pro něj nezvyklé pohybové mechanismy, které Vojtova metoda jsou náročné jako pro vás cvičení v posilovně. Vy si své konání dokážete rozumem vysvětlit. Jemu modelujete reakci, kterou nezná a pokouší se jí i bránit.

V pláči dítěte je třeba se naučit orientovat. Pokuste se jeho pláč pochopit jako informaci o průběhu terapie. Rozhodující je naslouchat, jak vaše dítě křičí, co svým křikem vyjadřuje, abyste mohli přiměřeně reagovat. Dítě rychle pochopí, že už zase přichází podnět, který bude spouštět svalovou odpověď, která je žádoucí pro fyziologický vývoj jedince, ale pro nemocné miminko je neznámá. Tímto podrážděným pláčem se dítě rozpláče často již při položení na podložku, na které cvičíte, či při nastavování do polohy, ve které se chystáte stimulovat.

Při stimulaci se pláč změní, neboť ovlivňujete i hlavní dýchací sval – bránici. Pláč se protáhne ve výdechu, prohloubí se i nádech. Hlas dítěte můžete sledovat i o tóninu nižší než časté rozzlobené a třeba hladové brečení. Prohloubené dýchání je při Vojtově stimulaci žádoucí. Urychlí průběh zapojení svalových řetězců.

Již při ukládání do polohy mluvte na miminko konejšivě klidně, pochvalně, nezlobte se na něj, když se brání a již vůbec ne verbálně, pokud se vám nebude dařit hned úvod – uložit dítě v požadované ose. Pro uložení použijte přiměřenou malou sílu, ale v pomalém rytmu. Neperte se spolu. Mluvte na něj i při stimulaci, klidně si nahlas pro sebe opakujte, co za pohyb máte sledovat a po cvičení chvalte a chvalte. Odříkejte si spolu říkanku či zazpívejte písničku pro zklidnění. Písničku či básničku volte nejlépe stále stejnou. Pro dítě bude informací o ukončení terapie. Pravidelně cvičené dítě se po Vojtově terapii v mámině náruči rychle zklidní a vůbec se na ni nezlobí.

Přeji vám hodně sil v důslednosti především sama k sobě. Mnoho úspěchů a zdravé a pěkně rostoucí děťátko s pozitivní zpětnou reakcí za vaši starost a péči.