Blokovaná žebra

Žebro je kostěný obloukovitý útvar ve svém průběhu. Pro skloubení na hrudní kosti přechází v chrupavku žeberní. V oblasti zad dochází ke kontaktu s obratlovými těly a příčnými výběžky obratle hrudní páteře. Struktura hrudníku Tato kontaktní místa jsou zajištěna elastickým vazivem, které umožňuje zvětšení a zmenšení hrudního koše při nádechu a výdechu.

Hrudník - žebra V současnosti nejčasteji díky špatnému držení těla při pracovním sedu a špatné dechové vlně dochází k „bloku žeber“. Ten si můžeme také způsobit nevhodnou fyzickou zátěží, jednostranně přetěžujícím pohybem, jakým je odklízení sněhu, hrabání listí nebo trávy, házení lopatou. I švihový pohyb při hodu čímkoliv nebo otvírání velkých šroubovacích víček.

Na každé žebro se upíná některý pomocný dýchací sval, svalstvo pletence ramenního nebo hrudní či břišní svalstvo. Při změně postavení žebra se mění i napětí tohoto svalstva. „ Blokáda žeberní“ (distenze žeber) tak způsobuje přenesené bolesti v oblasti krční páteře, bolesti hlavy, nauzeu, vertigo, bolesti hrudní páteře, hrudníku, bolesti v okolí lopatky, břicha, dalšími zřetězenými spazmy i bolesti kyčelních kloubů, podbřišku atd.

Příčina blokování žeber

Hrudník - žebra Je třeba si uvědomit, že distenze žebra způsobí změněný svalový tonus. Avšak také opačně, změněná délka svalu může vést k „bloku žebra“. Není to jednoduchá problematika.

Nebudu vás unavovat projevy zřetězených spazmů a promítáním bolesti jednotlivých žeber. Spíše vás nabádám v případu bolestivých obtíží využít dovedností kvalitního fyzioterapeuta než užívání analgetik.